Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden 

Ondernemingsgegevens

 

Horlogemerken

Langestraat 29, 9240 Zele, België

[email protected]

+31852460416

0527943680

BTW: BE0527 943 680
Artikel 1: Algemene bepalingen

 

De e-commerce website van Horlogemerken, een onderneming met maatschappelijke zetel te Langestraat 29, 9240 Zele, België, BTW BE 0527943680, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel Horlogemerken.be van Horlogemerken moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Horlogemerken aanvaard zijn.

 


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

 

Alle eventuele extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere bijkomende kosten die de Klant zal moeten betalen zal uitdrukkelijk vermeld worden op de website Horlogemerken.be onder Verzenden & retourneren.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod

 

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

 

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden het verkoop bij eventuele bestellingen waarbij deze fouten rechtstreeks of onrechtstreeks van toepassing zijn niet en deze bestellingen kunnen altijd en zonder toestemming van de klant geannuleerd worden door Horlogemerken.be, de verkoper of Horlogemerken.

 

Horlogemerken / Horlogemerken.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

 

Horlogemerken/ Horlogemerken.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via mail:  [email protected].


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Horlogemerken / Horlogemerken.be.

 

Horlogemerken / Horlogemerken.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Horlogemerken / Horlogemerken.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 


Artikel 4: Online aankopen

 

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het  Horlogemerken / Horlogemerken.be assortiment online aan te kopen.

 

Horlogemerken verkopen online uitsluitend aan particuliere klanten. U bent minstens 18 jaar van leeftijd. Bent u onder de 18 jaar van leeftijd, dan moet u eerst toestemming vragen aan je ouders of voogd om het artikel in onze webwinkel aan te kopen. Ook om onze Algemene Voorwaarden te aanvaarden moet er toestemming van de ouders of voogd bij minderjarigen boven de 16 jaar zijn. Wij behouden ons het recht om het verkoop aan minderjarigen van onder de 16 jaar met/of zonder toestemming te weigeren.

 

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van het  Horlogemerken / Horlogemerken.be.

 

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 

  • Visa, Bancontact Mister Cash, Maestro, Sofort Banking, Belfius, Paypal, Mastercard, iDEAL, Bitcoin, Klarna achteraf betalen
  • Via overschrijving op rekeningnummer BE06 6528 4640 6322

   

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

  • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 

Alle eventuele verbonden kosten aan deze betaalwijzen worden vooraf vermeld op de website horlogemerken.be of tijdens de betaalprocedure / betaling.

Horlogemerken is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland en Luxemburg.

 

Leveringen van de bestellingen zullen gebeuren door een pakketdienst of koerier, waarbij de artikelen van de bestelling  zal geleverd worden door een koerier op het adres aangegeven door de klant tijdens de bestelling. De bestelling kan ook geleverd worden in de dichtstbijzijnde afhaalpunt in de buurt van het adres van de klant, indien dit is aangevraagd door de klant via check-oot.

 

De Producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant, waarbij de Klant een handtekening dient te plaatsen voor ontvangst.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Klant indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

Alle leveringen gebeuren na bevestiging van verzending door Horlogemerken, waarbij de klant een bevestigingsmail kan krijgen dat zijn bestelling is verzonden.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

 

Wij leveren uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg.

 

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan [email protected]

Indien de klant niet thuis is, zal afhankelijk van de koerierdienst, het pakket opnieuw aangeboden worden op een andere dag. In het geval dat een bestelling van goederen niet geleverd kan worden na meerdere pogingen zal de procedure van de koerierdienst in kwestie gevolgd worden.

Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Verkoper. Verkoper zal Klant op de hoogte stellen van de retourzending. 

Er kunnen verzendkosten aangerekend worden, indien het pakket al een eerste keer is verzonden naar de klant, maar niet op tijd afgehaald wordt door de klant in een afhaallocatie en automatisch retour komt naar de verkoper. De kosten worden ook effectief aangevraagd, indien het pakket opnieuw voor een 2de maal moet worden verzonden op aanvraag van de Klant. Verkoper kan een 2de verzending weigeren, indien de Klant niet betaald heeft voor een 2de verzending. Afhaling van de bestelling door Klant op adres van de Verkoper is wel kosteloos mogelijk, indien Verkoper is geïnformeerd en aanwezig kan zijn op moment van afhaling.

Bij eventuele problemen met een levering kan de klant altijd contact opnemen via mail naar [email protected] om eventueel tot een oplossing te komen.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de website horlogemerken.be was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Horlogemerken / horlogemerken.be .

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Horlogemerken / Horlogemerken.be  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Horlogemerken.be

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Horlogemerken, Langestraat 29, Zele in België, [email protected] of [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Horlogemerken / Horlogemerken.be heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Horlogemerken, Langestraat 29 te Zele in België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Horlogemerken / Horlogemerken.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Horlogemerken alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief eventuele standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Horlogemerken op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Horlogemerken wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Horlogemerken geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Horlogemerken betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Uitsluiten herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid. 2, 3 en art. 2, 3, 4, 5 en 7. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat
de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Horlogemerken.be klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan het adres specifiek vermeld aan de klant na contact met de klantendienst op [email protected]


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Horlogemerken.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 10: Klantendienst


De klantendienst van  is bereikbaar via e-mail op [email protected]  of per post op het volgende adres: Langestraat 29 te Zele, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Horlogemerken / Horlogemerken.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Horlogemerken / Horlogemerken.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 12: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Santos Hans respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

·         De uitvoering van de afgesloten overeenkomst

·         Het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Santos Hans, [email protected], gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten Horlogemerken, Langestraat 29 te Zele in België, [email protected].

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Horlogemerken.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Horlogemerken.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [email protected].

 

 

Artikel 13: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Volgende cookies kunnen worden gebruikt op horlogemerken.be:

 -First party cookies en Third Party cookies.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Horlogemerken / Horlogemerken.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

 

Artikel 15: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Horlogemerken / Horlogemerken.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 


Artikel 16: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 17 - Klachtenregeling

 

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).